Neįgaliesiems   Tinklapio struktūra 2018 Sausio 23 D. 04:01
Biudžetinė įstaiga, Žirmūnų g. 1D, LT-09239 Vilnius Tel. (8 5) 271 8000 Faks. (8 5) 271 8045
El. p. adic@vrm.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188778315 PVM mokėtojo kodas LT100001633710
Navigacija
Pradžia
Struktūra ir kontaktai
Kontaktai
Schema
Vadovybė
Komisijos ir darbo grupės
Aktualijos
Naujienos
Bendradarbiavimas
DUK
Atsiliepimai
Nuorodos
Naudingos nuorodos
Asmens dokumentai
Asmens tapatybės kortelė
Lietuvos Respublikos pasas
Lietuvos Respublikos tarnybinis pasas
Lietuvos Respublikos užsieniečio pasas
Lietuvos Respublikos diplomatinis pasas
Lietuvos Respublikos laikinas pasas
Asmens be pilietybės kelionės dokumentas
Pabėgėlio kelionės dokumentas
Leidimai gyventi Lietuvos Respublikoje
Valstybės tarnautojo pažymėjimas
Vidaus tarnybos pareigūno pažymėjimas
Policijos pareigūno pažymėjimas
Vietinio eismo per sieną leidimas
Dokumento išrašymo stadija
Teisinė informacija
Teisės aktai
Teisės aktų projektai
Tyrimai ir analizės
Teisės aktų pažeidimai
Nuotraukų pavyzdžiai
Veikla
ADIC istorija
ADIC misija ir strateginiai tikslai
Kokybės vadybos politika
Informacijos saugumo politika
Nuostatai
Veiklos sritys
Planavimo dokumentai
Darbo užmokestis
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Auditas
Viešieji pirkimai
Vadovų darbotvarkės
Paskatinimai ir apdovanojimai
Išdavimo tvarka
Korupcijos prevencija
Bendra statistika
Paslaugos
Informacijos rinkmenos
Prašymai
Administracinės paslaugos
Viešosios paslaugos
Elektroniniai valdžios vartai
Konkursai
Į valstybės tarnybą

Paieška

Paieška


Lankytojai
Asmens tapatybės kortelės naudojimo virtualioje erdvėje ATMINTINĖ

Nuo 2009 m. sausio mėn. išduodama asmens tapatybės kortelė (toliau – eID) su kontaktine ir nekontaktine elektroninėmis laikmenomis. Kontaktinėje elektroninėje laikmenoje įrašyti asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje ir kvalifikuotas parašo, skirto pasirašyti elektroninius dokumentus, sertifikatai.

Tokiu būdu eID suteikia Jums galimybę pasirašyti elektroninius dokumentus saugiu elektroniniu parašu, taip pat galimybę informacinėms sistemoms, kitiems paslaugų teikėjams identifikuoti Jus jungiantis prie informacinių sistemų ir registrų, siunčiant duomenis internetu.

eID įrašytas asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatas gali būti naudojamas jungiantis prie elektroninių paslaugų standartinės interneto naršyklės priemonėmis arba jungiantis prie specializuotos informacinės sistemos kokios nors organizacijos viduje. eID kortelių teikiama asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje galimybe galima naudotis tiktai tuo atveju, jei elektroninės paslaugos ar interneto portalai aiškiai deklaruoja tokią galimybę ir turi realizuotą reikiamą ir saugią sąsają vartotojo atpažinimui sertifikatu. Nenaudokite eID atpažinimui, jeigu nesate tikri dėl elektroninės paslaugos teikėjo arba informacinės sistemos patikimumo.

Elektroninis parašas, kuriuo pasirašote naudodami eID, yra toks pat teisėtas ir įpareigojantis kaip ir ranka pasirašytas parašas. Tačiau kvalifikuoto elektroninio parašo naudojimui būtina specializuota programinė įranga, veikianti pagal įteisintas elektroninio parašo taisykles.

PROGRAMINĖ ĮRANGA

Elektroninių dokumentų pasirašymui naudojant asmens tapatybės kortelę (ar valstybės tarnautojo pažymėjimą) būtina parsisiųsti ir elektroniniu parašu pasirašančiojo asmens kompiuteryje įdiegti asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos tvarkyklę iš Nacionalinio sertifikavimo centro svetainės.

Skaitytuvai kontaktinės elektroninės laikmenos nuskaitymui (ISO/IEC 7816-1,2,3,4):
PC USB-SL - skaitytuvas su USB prievadu.
PC Twin Reader - skaitytuvas galintis dirbti su USB ir su Serial prievadais.

Taip pat veiks ir su dauguma kitų gamintojų skaitytuvų. Daugiau informacijos apie lustinių kortelių skaitytuvus kitose internetinėse svetainėse.

Pastaba. Norint įdiegti aukščiau minėtą programinę įrangą, Jums turi būti suteiktos kompiuterio administratoriaus teises.


NAUDOJIMAS

Reikiamu momentu įdėti eID į kortelių skaitytuvą ir įvesti PIN kodą.

ATSIMINKITE, KAD...

Jums išduotą eID galite naudoti tik Jūs pats.

PIN kodų vokelis įteikiamas kartu su eID. Įsitikinkite, kad uždaras PIN kodų vokelis nėra pažeistas.

PIN kodas turi būti žinomas tik Jums – privalote jį įsiminti ir laikyti paslaptyje bei rūpestingai saugoti (atskirai saugoti eID PIN kodą nuo pačios eID, ant eID ar ant kartu su ja laikomų daiktų nerašyti PIN kodo, ir pan. Vokelį su įrašytuoju PIN kodu saugoti atskirai arba, atsiminus ar užsirašius PIN kodą kitoje vietoje, PIN kodų vokelį sunaikinti).

Praradus PIN kodo kontrolę ir slaptumą iš karto pakeiskite PIN kodą arba kreipkitės į Pagalbos centrą arba migracijos tarnybą pagal gyvenamąją vietą. Sertifikato galiojimą sustabdyti galima telefonu visą parą, 7 dienas per savaitę.

Atsiradus galimybei, nedelsiant atvykite asmeniškai raštu pateikti prašymą atšaukti sertifikatų galiojimo sustabdymą arba nutraukti sertifikatų galiojimą.

PIN kodas užblokuojamas, jei jį įvedant suklystama tris kartus iš eilės. PIN kodą atblokuoti galima pateikus prašymą raštu.

Baigęs naudotis eID, kompiuteryje uždarykite visas naudotas programas ir internetines naršykles. Pasitraukdamas nuo kompiuterio, nepalikite kortelių skaitytuve įdėtos eID.

KUR KREIPTIS?

Sertifikatų aktyvavimas
Kad sertifikatas būtų aktyvuotas, asmuo turi:
- būti pilnametis (sulaukęs 18 metų sertifikato įrašymo metu);
- savo eID turi atsiimti pats.

Uždaras vokelis su PIN kodu asmeniui įteikiamas, kai:
- asmuo tenkina sertifikatų aktyvavimui būtinus reikalavimus;
- asmuo prašyme pasirašo, kad susipažino ir sutinka laikytis sertifikatų sudarymo ir tvarkymo sąlygų. Asmeniui pageidaujant, eID įteikimo metu ekrane parodomas įrašytų sertifikatų turinys, kuris taip pat gali būti atspausdinamas ir įteikiamas asmeniui.

Sertifikatų sustabdymas
Pagal telefono skambutį sertifikatus sustabdo Gyventojų registro tarnyba. Migracijos tarnybos sertifikatus sustabdo tik asmeniui atvykus į tarnybą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, pateikus prašymą ir eID su įrašytais sertifikatais.
Asmens pageidavimu galima sustabdyti vieno arba abiejų sertifikatų galiojimą.

Sustabdytų sertifikatų aktyvavimas
Sustabdyti sertifikatai aktyvuojami asmeniui atvykus į migracijos tarnybą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, pateikus laisvos formos prašymą aktyvuoti sustabdytą sertifikatą ir pateikus eID su įrašytais sertifikatais.
Gali būti aktyvuojamas vienas arba abu sertifikatai.

Sertifikatų galiojimo atšaukimas
Atšaukus sertifikato galiojimą, atstatyti galiojimo nebegalima. Tokiu atveju, norint ir toliau naudotis eID sertifikatais būtina teikti prašymą dėl naujų sertifikatų įrašymo į turimą eID.

Asmens iniciatyva sertifikatų galiojimas nutraukiamas (atšaukiamas galiojimas) asmeniui atvykus į migracijos tarnybą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, pateikus eID su įrašytais sertifikatais (jei ją turi) arba kitą (kitus) asmens tapatybei nustatyti būtinus dokumentus ir pateikus laisvos formos prašymą nutraukti sertifikatų galiojimą.

Sertifikatų galiojimas automatiniu būdu nutraukiamas eID paskelbus negaliojančia (prarasta, pakeista kita, asmeniui tapus neveiksniu, asmeniui mirus ir kt.) bei kitais sertifikatų sudarymo ir tvarkymo sąlygose nustatytais atvejais.

Sertifikatų atnaujinimas asmens turimoje eID
eID įrašytų sertifikatų galiojimo laikas yra trumpesnis nei eID galiojimo laikas. Norint, kad į eID būtų įrašyti nauji sertifikatai, asmuo privalo kreiptis į Gyventojų registro tarnybą, pateikti prašymą atnaujinti sertifikatus ir pateikti eID naujo sertifikato įrašymui. Artimiausiu metu migracijos tarnybose įdiegus technines priemones, asmuo galės kreiptis į migracijos tarnybą, pateikti prašymą ir pateikti eID naujo sertifikato įrašymui.

Informaciją dėl elektroninio parašo ir sertifikatų naudojimo darbo metu teikia sertifikavimo paslaugų teikėjo Pagalbos centras tel. (8 5) 271 6062. Taip pat informaciją galite rasti ir klausimus užduoti interneto svetainėje adresu http://www.nsc.vrm.lt.

Paslaugos
Sertifikatai


English version
Structure and contacts
Contacts
Scheme
Relevant
Partners
Public procurements
Identity documents
Personal Identity Card
Lithuanian Passport
Lithuanian Service Passport
Lithuanian Alien's Passport
Travel document of a stateless person
Travel document of a refugee
Residence permit document
Civil Servant’s Certificate
Photos requirements
Report
Certificates
ISO 9001:2015 / LST EN ISO 9001:2015
ISO/IEC 27001:2013 / LST ISO/IEC 27001:2013
Valid HTML 4.01 Transitional Copyright © 2016. Asmens dokumentų išrašymo centras prie LR VRM. Kopijuoti, platinti be centro sutikimo draudžiama.Valid CSS!